สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด
Title Categories Create Date Download
F-TRC-STD-13แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
1 file    21 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา January 24, 2018 Download
F-TRC-STD-08แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ
1 file    29 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา January 24, 2018 Download
F-TRC-STD-07แบบฟอร์มลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
1 file    23 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา January 24, 2018 Download
F-TRC-STD-06แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา อบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างในประเทศ
1 file    22 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา January 24, 2018 Download
F-TRC-STD-05แบบฟอร์มแจ้งผลการศึกษา นอกเวลาปฏิบัติงาน โดยได้รับทุน
1 file    19 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา January 24, 2018 Download
F-TRC-STD-04แบบฟอร์มขออนุญาตสอบคัดเลือก นอกเวลาปฏิบัติงาน ภายในประเทศ
1 file    22 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา January 24, 2018 Download
กระบวนการ และแนวทางการจัดสรรทุนเพื่อลาศึกษาต่อฯ ปี 2561
1 file    55 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
1 file    50 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
F-TRC-STD-03 แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือก
1 file    44 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
F-TRC-STD-02 แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือก
1 file    57 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map