สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด
Title Categories Create Date Download
กระบวนการ และแนวทางการจัดสรรทุนเพื่อลาศึกษาต่อฯ ปี 2561
1 file    29 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
1 file    26 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
F-TRC-STD-03 แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือก
1 file    17 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
F-TRC-STD-02 แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือก
1 file    23 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
F-TRC-STD-01 แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรด้านการลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาฯ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
1 file    28 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
F-TRC-STD-13 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีลาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
1 file    19 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา July 4, 2017 Download
F-TRC-STD-12 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีลาศึกษา
1 file    27 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา July 4, 2017 Download
F-TRC-STD-11 แบบฟอร์มขยายเวลาอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในและต่างประเทศ
1 file    22 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา July 4, 2017 Download
F-TRC-STD-10 แบบฟอร์มขยายระยะเวลาการลาศึกษาภายในและต่างประเทศ
1 file    20 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา July 4, 2017 Download
F-TRC-STD-09 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยทุก 6 เดือน
1 file    15 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา July 4, 2017 Download
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map