สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ

Chrysanthemum

เจ้าหน้าที่บำนาญที่รับเงินบำนาญแล้วสามารถขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ โดย

1.  เป็นเจ้าหน้าที่บำนาญที่รับเงินบำนาญเข้าบัญชีแล้ว

2. กรอกแบบฟอร์มการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ และแนบเอกสารทางราชการดังนี้

2.1  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่บำนาญ

2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.3  สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ที่รับเงินบำนาญรายเดือน

3.  ยื่นเอกสารต่างๆ ที่ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  ชั้น 3

กิจกรรมล่าสุด
IMG_6565

การอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 (EX-MSD 16)

    การอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 41
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map