สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การสิ้นสุดสภาพ

 

REDCROSS_Performance

การสิ้นสุดสภาพของการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจาก

1. ลาออก

1.1 พ้นจากหน้าที่

1.2 เกษียณอายุ

1.3 ทุพพลภาพ

2. เสียชีวิต

3. ถูกไล่ออก

 

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map