สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
จัดโดย ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

งานฝึกอบรมบุคลากร ปฏิทินฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563​

โครงการติดตามผลผู้เข้าอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนและการบริหารโครงการ
ติดตามผลรุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562  
ติดตามผลรุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562  
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

click ที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าอบรม

 

ติดตามผลการเขียนและบริหารโครงการ

 

H R T & D > > > ติดต่อ ศศิธร  0 2256 4055-6

******************************************************************************************************************

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
ปฐมนิเทศวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพ

click ที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าอบรม

 

ปก

สไลด์7

แผนที่โรงเเรม

click เพื่อสมัคร

H R T & D > > > ติดต่อ ปรียาภรณ์  0 2256 4055-6

 

******************************************************************************************************************

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะการเป็นผู้บริหารกับการสร้างเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.45-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เปิดระบบรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด

click  รายละเอียดโครงการ หรือที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าอบรม

 

 

แก้ไข

 

click เพื่อสมัคร

H R T & D > > > ติดต่อ พชรพรรณ  0 2256 4055-6 

******************************************************************************************************************

โครงการอบรมและการติดตามผล เรื่อง “เทคนิคการทำสื่อเพื่อนำเสนอ (PowerPoint)” ประจำปีงบประมาณ 2563
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ติดตามผล วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เปิดระบบรับสมัครวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด

click > รายละเอียดโครงการ ที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าอบรม 

 

 

poster

pr lineadd

click เพื่อสมัคร

H R T & D > > > ติดต่อ กนกวรรณ  0 2256 4055-6

 ******************************************************************************************************************

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map