สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
จัดโดย ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

งานฝึกอบรมบุคลากร

      ************************************************************************************************************

      *****************************************************************************************************

 • โครงการอบรม เรื่อง “หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล (HR For Non-HR)”
  ประจำปีงบประมาณ 2562 
  วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. 
  ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  (ดาวน์โหลด >> โครงการ / รายชื่อผู้สมัคร)

  *****************************************************************************************************

     *****************************************************************************************************
     โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

      *************************************************************************************************************

      *************************************************************************************************************

     **************************************************************************************************************

      **************************************************************************************************************

     การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร (SSD) ประจำปี 2562       1. SSD-01 คำชี้แจง      2. SSD-02 Step การพัฒนาผู้บริหารสภากาชาดไทย      3. SSD-02 ปฏิทินการอบรม      4. SSD-02 หลักสูตร      5. SSD-03 ใบสมัคร      6. SSD-04 หนังสือแสดงความจำนง       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตร SSD ประจำปีงบประมาณ 2562      (ดาวน์โหลด >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตร SSD2562)      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร SSD2562 (เพิ่มเติม)      >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร SSD2562 รุ่นที่ 36-38

—————————————————————————————

งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง “การประเมินเพื่อคัดเลือกผู้นำที่มีศักยภาพของสภากาชาดไทย” 

วันที่ 15 ก.พ. 2562 (ดาวน์โหลด>> โครงการและกำหนดการ)

 

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map