สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
โครงการเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 2562

โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2562

                             รุ่นที่ 1  วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

                             รุ่นที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 1. โครงการ     

 2.กำหนดการ

3.ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม เทคนิคการสื่อสาร รุ่นที่ 1

   ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม เทคนิคการสื่อสาร รุ่นที่ 2 

ติดต่อสอบถามข้อมูล : ได้ที่ 0 2256 4055-6  (พชรพรรณ / วรรณวิสาข์ / ศศิธร )

โครงการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map