สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
โครงการฝึกอบรมถามอย่างผู้นำฟังอย่างโค้ช (Lead And Coach Techniques)

 

โครงการฝึกอบรม ถามอย่างผู้นำ ฟังอย่างโค้ช (Lead And Coach Techniques) snew


วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.


 1. โครงการ 

 2.หลัการและเหตุผล  

 3.กำหนดการ 

 4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ถามอย่างผู้นำ ฟังอย่างโค้ช (Lead And Coach Techniques

 

Picture2

Picture3

Picture4

 

ติดต่อสอบถาม 0 2256 4055-6 (ปรียาภรณ์ / จตุพร)

 

ถามอย่างผู้นำ ฟังอย่างโค้ช
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map