สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 2/2562

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมแมนดารินเอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ

1. โครงการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 2/2562

2. กำหนดการ

3. รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 2/2562

4.แผนที่การเดินทาง

กำหนดการ แผนที่

>> ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคคล

(ศศิธร / จตุพร / กนกวรรณ)
โทร. 0 2256 4055-6

ปก
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map