สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1/2562

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมแมนดารินเอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

รายละเอียดดังนี้

1. โครงการ

2. กำหนดการปฐมนิเทศ snew

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1/2562 snew

4. รายละเอียดสำหรับการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ snew 

ยืนยันการเข้าปฐมนิเทศ+การแต่งกาย

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาบุคคล (ปรียาภรณ์ / กนกวรรณ)
โทร. 0 2256 4055-6

ป้ายโครงการ
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map