สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร SSD ปี 2561

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 Supervisor Skill Development – SSD) รุ่นที่ 33 – รุ่นที่ 35 จำนวน 109 คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร SSD ประจำปีงบประมาณ 2561 snew

1. รุ่นที่ 33 จำนวน 36 คน อบรมเดือนธันวาคม 2560

2. รุ่นที่ 34 จำนวน 36 คน อบรมเดือนมกราคม 2561

3. รุ่นที่ 35 จำนวน 37 คน อบรมเดือนมกราคม 2561

(โครงการจะแจ้งวันอบรมที่แน่นอนในภายหลัง)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคคลสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร 0 2256 4055-6 (ปรียาภรณ์ / ศศิธร / เกียรติศักดิ์)

LOGO
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map